MISIOA:   irizpide estrategikoak eta oinarrizko balioak.

 

Irabazi asmorik gabeko, pribatua eta kontzertatua den ikastetxe bat gara:

 

kristaua, La Salle Ikastetxeen Sarean integratua,

bere metodologiarekin eta ideiekin bat datorrena.

 

Gure jarduera, heziketa-proiektua eskaintzea da:

 

gure gizartearen,

norbanakoaren,

eta, batik bat, behartsuenen zerbitzura.

 

Dugun Zuzendaritza Taldeak kudeatzen ditu:  

 

Pertsonak, gizabanakoaren eta taldeko  hazkundeari lagunduz eta motibatuz,

Zentroa, Kalitate Osoaren printzipioetan oinarrituz egunero hobetzea eta prozesuka kudeatzea helburu dituena.

 

 

BISIOA:   lortu nahi duguna.

 

IKASTETXE EZAGUNA IZAN NAHI DUGU:

 

GEURE HEZIKETA – PROIEKTUAGATIK: 

KRISTAUA – LASALLETARRA,

BERRITZAILEA, bere metodologian, proiektu eta jardueretan,

EUSKALDUNA, geure herriko ohitura, hizkuntza eta kultura bultzatu eta islatzeagatik,

INKLUSIBOA, pertsonekiko eta kulturekiko,

SORTZAILEA, egoera berriei erantzuna  ematen  diena.

 

ANTOLAMENDU BIKAINA IZATEAGATIK: 

 

KALITATE OSOA parte-hartzailea den kudeaketan eta eguneroko  hobekuntzan.

EMAITZAK,

PERTSONAK  heziketa - proiektuko kide baitira.

KRISTAU GIROAN  pastoraltzako ekintzen inplikazioaren bidez

HARREMANETAN, erakundeekin

 

 

BALIOAK:   printzipioak.

 

Norbanakoaren baloreak, lana eta izan-harremanak sustatzen ditugun giza-taldea gara:

 

Norbanakoaren baloreak:

Egitekoarekiko koherentzia,

Langileen prestutasuna,

Ikasle eta familiekiko ardura,

Erantzukizuna,

Ekimena,

Barnetasuna.

 

Giza-baloreak:

Autonomia,

Lan kooperatiboa,

Begirunea eta konfiantza,

Egunero hobetzea eta berrikuntza.

 

Honako hauen bidez:

Komunikazio eta parte-hartze bideak erabiltzea,

Denon arteko laguntza eta lankidetza,

Enpatia eta asertibitatea,

Giro atsegina sortzea,

Elkarrenganako esker ona.

BEREZKO IZAERA - Elkarrekin bidea eginez

Berezko Izaera.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.1 MB]

HISTORIA - Liburua

Kristau Eskoletako Anaien ikastetxeen hi[...]
Documento Adobe Acrobat [1.2 MB]